ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

[เอกสารประกาศ]

เอกสารเพิ่มเติม [ข้อมูลผู้สมัคร][แบบใบสมัคร]

ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.