รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง รายช…

read more