ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง


02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ


05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


07 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

4901 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

40104 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

40102 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

40113 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

40137 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

40901 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สาขาวิชาการบัญชี


09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

สาขาวิชาการตลาด


 

About Post Author